Đầu đệm sáu cạnh - Tải hạng vừa

Đầu đệm sáu cạnh - Tải hạng vừa

Các tính năng của sản phẩm

Hiệu suất khoan tốt hơn

 

Đinh vít đầu đệm sáu cạnh có kết cấu đầu đệm để giúp phân phổi tải tới khu vực rộng hơn. Đinh tải hạng vừa này cung cấp hiệu suất khoan tốt hơn.

 
Ứng dụng
  • Nhằm mục đích tải hạng vừa
  • Tấm lợp mái với khung thép
  • Phụ kiện cho khung thép

 

Hình ảnh
Đầu đệm sáu cạnh - Hạng vừa
00phút 34giây
Thông số kỹ thuật

Đầu đệm sáu cạnh - Tải hạng vừa

 

 
 

 

 

Kích thước (mm)

Đường kính (d) Chiều dài (L) Mũi khoan Công suất khoan
5.5 19 #3 2.0 - 4.0
5.5 25 #3 2.0 - 4.0
5.5 32 #3 2.0 - 4.0
5.5 38 #3 2.0 - 4.0
5.5 50 #3 2.0 - 4.0
5.5 63 #3 2.0 - 4.0
5.5 75 #3 2.0 - 4.0
6.3 19 #3 2.0 - 4.0
6.3 25 #3 2.0 - 4.0
6.3 32 #3 2.0 - 4.0
6.3 38 #3 2.0 - 4.0
6.3 50 #3 2.0 - 4.0
6.3 63 #3 2.0 - 4.0
6.3 75 #3 2.0 - 4.0
6.3 100 #3 2.0 - 4.0
6.3 125 #3 2.0 - 4.0

Cần trợ giúp chọn đúng đinh vít tự khoan?

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi, những người có thể trợ giúp


Liên hệ chúng tôi

Home Đinh vít tự khoanĐầu đệm sáu cạnh - Tải hạng vừa