Quản lý chất lượng

Chìa khóa cho sự hài lòng của khách hàng

 

PATTA nỗ lực với khả năng lớn nhất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ gắn chặt và ngũ kim chất lượng tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới. Coi trọng nhu cầu và tính độc đáo riêng của mỗi một quốc gia, khu vực và khách hàng, cung cấp tiêu thụ hoàn chỉnh và phong phú cũng như hạng mục dịch vụ, xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, cùng có lợi.

 

 

 

 

 

 

PATTA tích cực nắm bắt mỗi một khâu trong quy trình sản xuất, từ kiểm soát chất lượng, đóng gói sản phẩm, quy trình xuất hàng đều đưa vào hệ thống quản lý chất lượng cấp quôc tế "ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001", đầu tư vào chất lượng trong mỗi một khâu sản xuất, sáng tạo phương châm chất lượng tiếp tục cải tiến, theo đuổi vượt trội.

 
 

 

 
Home Quản lý chất lượng