Vị trí

Xây dựng hướng tới tương lai

 

120

quốc gia

250

khách hàng

600

nhân viên

  

 

 

Trụ sở chính của PATTA tại Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Công ty CPHH Quốc tế PATTA
Tầng 15, số 110, đường Tam Đa 4,
Cao Hùng, 80247,
Đài Loan

 

Điện thoại +886 7 3362278
Fax +886 7 3369577
Email info@patta.com

 

 

Chi nhanh Đài Loan

Xưởng Bình Đông

Xưởng Bình Đông

 


Xưởng Bình Đông

Nằm tại huyện Bình Đông, Đài Loan

 

1.000 tấn

Công suất / tháng

5000m2

Kích thước xưởng

100+

Nhân viên

Xưởng Yến Sào (đang xây dựng)

Xưởng Yến Sào

 


Xưởng Yến Sào

Xưởng Yến Sào hiện đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2018.

 

26500m2

Kích thước xưởng

200+

Nhân viên dự kiến

Chi nhanh Trung Quốc

Xưởng A Côn Sơn
Xưởng A Côn Sơn

 


Xưởng A Côn Sơn

Nằm tại thành phó Côn Sơn, Trung Quốc

 

300m

Số lượng / tháng (công suất)

30000m2

Kích thước xưởng

150+

Nhân viên

Xưởng B Côn Sơn

Xưởng B Côn Sơn

 


Xưởng B Côn Sơn

Nằm tại thành phố Côn Sơn, Trung Quốc

Thực hiện sách lược mua hàng châu Á

Trung tâm quản lý kho hàng Trung Quốc

Mua hàng, chất lượng, đóng gói

 

1000tons

Hàng tháng (công suất)

4500m2

Kích thước xưởng

50+

Nhân viên

 

 

Home Vị trí