Các giải thưởng

Thành tựu được công nhận của chúng tôi

Chúng tôi rất vinh dự được công nhận với các giải thưởng và sự công nhận toàn cầu vì đã tạo ra sức ảnh hưởng quan trọng.

Mới nhất

23/12/2021

Giải thưởng Quốc gia Kim Cương lần thứ 30

Giải thưởng Xuất sắc Doanh nghiệp Quốc gia

13/12/2019

Giải thưởng Lãnh đạo Doanh nghiệp Tiêu biểu Kaohsiung

Được trao Giải Thưởng Tiêu biểu Doanh nghiệp Địa phương đầu tiên

Lưu trữ

23/12/2021

Giải thưởng Quốc gia Kim Cương lần thứ 30

Giải thưởng Xuất sắc Doanh nghiệp Quốc gia

13/12/2019

Giải thưởng Lãnh đạo Doanh nghiệp Tiêu biểu Kaohsiung

Được trao Giải Thưởng Tiêu biểu Doanh nghiệp Địa phương đầu tiên

05/12/2019

Giải Thưởng Doanh Nhân Đài Loan Lần Thứ 42

Vai Trò Mô Hình Doanh Nhân Trẻ Mẫu Mực Về Sự Phồn Thịnh Kinh Tế

13/11/2019

2019, Giải thưởng Rising Star lần thứ 22

Được công nhận là Doanh nghiệp Nhỏ và Trung bình Xuất sắc

11/11/2019

Giải thưởng Ngọc Sơn Thương hiệu Quốc gia lần thứ 16 của Đài Loan

Được vinh dự trao giải thưởng “Doanh nghiệp gương mẫu”

Cần trợ giúp với chuyên gia của bạn

về kim khí xây dựng ?