Cánh chìm ẩn

Cánh chìm ẩn

Các tính năng của sản phẩm

Dùng để gắn gỗ vào thép

 

Cánh chìm ẩn là ý tưởng để gắn gỗ vào phần thép. Các cánh khoan một lỗ khuôn lắp ráp qua gỗ, sáu đó đục điểm cắt bắt vào thép.

 
Ứng dụng
  • Gắn măng sác gỗ với khung thép
  • Gắn tấm ván gỗ dán với khung thép
  • Gắn mái lợp gỗ dán và tấm sàn với khung thép

 

Hình ảnh
Cánh chìm ẩn
00phút 39giây
Thông số kỹ thuật

Cánh chìm ẩn

Kích thước (mm)

Đường kính (d) Chiều dài (L) Mũi khoan Công suất khoan
3.5 10 #2 0.5 - 1.0

3.5

13 #2

0.5 - 1.0

3.5

16 #2

0.5 - 1.0

3.5

19 #2

0.5 - 1.0

3.5

25 #2

0.5 - 1.0

4.2 13 #2 1.0 - 2.0

4.2

16 #2

1.0 - 2.0

4.2

19 #2

1.0 - 2.0

4.2

25 #2

1.0 - 2.0

4.8

13 #2

1.0 - 2.0

4.8

16 #2

1.0 - 2.0

4.8 19 #2

1.0 - 2.0

4.8

25 #2

1.0 - 2.0

4.8

32 #2

1.0 - 2.0

4.8

38 #2

1.0 - 2.0

Cần trợ giúp chọn đúng đinh vít tự khoan?

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi, những người có thể trợ giúp


Liên hệ chúng tôi

Home Đinh vít tự khoanCánh chìm ẩn