Đầu chìm ẩn

Đầu chìm ẩn

Các tính năng

Ứng dụng
  • Gắn chặt cửa sổ và khung cửa ra vào
  • Dùng cho các bề mặt phẳng
  • Yêu cầu cho lỗ khoan trước

 

Hình ảnh
Đầu chìm ẩn
00phút 52giây
Thông số kỹ thuật

Đầu chìm ẩn

Kích thước (mm)

Đường kính (d) Chiều dài (L) Mũi khoan Công suất khoan
3.5 10 #2 0.5 - 1.0

3.5

13 #2

0.5 - 1.0

3.5

16 #2

0.5 - 1.0

3.5

19 #2

0.5 - 1.0

3.5

25 #2

0.5 - 1.0

4.2 13 #2 1.0 - 2.0

4.2

16 #2

1.0 - 2.0

4.2

19 #2

1.0 - 2.0

4.2

25 #2

1.0 - 2.0

4.8

13 #2

1.0 - 2.0

4.8

16 #2

1.0 - 2.0

4.8 19 #2

1.0 - 2.0

4.8

25 #2

1.0 - 2.0

4.8

32 #2

1.0 - 2.0

4.8

38 #2

1.0 - 2.0

Cần trợ giúp chọn đúng đinh vít tự khoan?

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi, những người có thể trợ giúp


Liên hệ chúng tôi

Home Đinh vít tự khoanĐầu chìm ẩn