• Đinh tán
  • Đinh ốc mù Bulb Tite có cấu trúc kết cấu SB

Đinh ốc mù Bulb Tite có cấu trúc kết cấu

SB

Kết cấu chịu lực cao

Gasket cao su chống rung và chống thời tiết

Dinh ốc mù có cấu trúc ba cánh kiểu đèn lồi với gasket cao su hiệu quả chống rung và chống thời tiết. Thích hợp cho các bề mặt cong hoặc không đều trong quá trình xây dựng.

Ứng dụng & Cài đặt

Có thể vượt qua các điều kiện xây dựng khó khăn, đảm bảo đinh chặt.

  • Ngành xây dựng
  • Xây dựng nhà cửa
banner-1

Cấu trúc hình đèn lồi với gasket cao su cho kết quả xây dựng an toàn và đáng tin cậy.

Thông số kỹ thuật kỹ thuật

Có sẵn trong các loại vật liệu:
Hợp kim nhôm

SB Kích thước có sẵn

Danh mục Sản phẩm

PDF 21 MB

Cần trợ giúp với chuyên gia của bạn

về kim khí xây dựng ?