Đinh tán đầu chìm mở bu-lông ngoài

Đinh tán đầu chìm mở bu-lông ngoài

OB

Gia tăng cường độ cắt

 

Đinh tán đầu chìm mở bu-lông ngoài cung cấp phạm vi rộng linh hoạt, và được thiết kế cho cường độ cao và lực kẹp tuyệt vời. Một tính năng khóa cơ học đảm bảo duy trì trục tâm, và trục tâm lắp kín đinh tán để gia tăng cường độ cắt.

 
Ứng dụng
  • Ngành công nghiệp máy móc tự động
  • Công trình xe tải
  • Côngtenơ
  • Công tác xây dựng
  • Thân xe
Vật liệu và lắp đặt

Materials

  • Vật liệu

Lắp đặt

 

Hình ảnh
Đinh tán đầu chìm mở bu-lông ngoài
00phút 31giây
Thông số kỹ thuật

Đinh tán đầu chìm mở bu-lông ngoài

 

Các kích cỡ của đinh tán đầu chìm OB

Đường kính (d) Chiều dài (L) Phạm vi kẹp chặt
4.8mm (3/16")
Ø 4.9~5.0 (.19~.20)
10.0mm (3/8") 1.57 ~ 6.86mm (0.06 ~ 0 27")
14.0mm (9/16") 1.57 ~ 11.1mm (0.06 ~ 0 44")
6.4mm (1/4")
Ø 6.5~6.6 (.26~.28)
14.0mm (9/16") 2.03 ~ 9.53mm (0.08 ~ 0 38")
20.0mm (13/16") 2.03 ~ 15.88mm (0.08 ~ 0 63")
Download Available
Blind Rivets PDF 18,2 Mb  

Cần trợ giúp chọn đúng đinh tán đầu chìm?

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi, những người có thể trợ giúp


Liên hệ chúng tôi

Home Đinh tán đầu chìmĐinh tán đầu chìm mở bu-lông ngoài